درباره ما

گروه صنعتی کیمیا با ۱۸ سال فعالیت درعرصه ی تحقیق وتولید صنعتی توانسته است گامهای بلندی در پیشبرد صنعت کشوربرداشته و صنعت کشور را با تکنولوژی وماشین آلات مختلف روز دنیا آشنا سازد.این مجموعه با هدف تحقیق و توسعه دانش فنی وگسترش روز افزون علم وفن آوری  نسبت به ایجاد گروه صنعتی کیمیا همت گمارد وتوانست در صنعت های ماشین سازی وقالب سازی وسنگ های مصنوعی فعالیت نموده وتجارب زیادی به دست آورد.

گروه صنعتی کیمیا در حال حاضر دارای سه واحد تولیدی با نام های:
۱- نوین سنگ کیمیا
۲- نوین صنعت کیمیا
۳- قالب های صنعتی کیمیا

هر سه مجموعه در زمینه تکنولوژی تولید سنگ مصنوعی فعالیت دارند وتنها شرکتی است که تمامی مراحل تولید سنگ های مصنوعی اعم از دانش فنی وانتقال تکنولوژی ، ماشین آلات مربوط به خط تولید،  قالبهای مخصوص سنگ مصنوعی  و رزین مورد نیازاین فن آوری را به صورت مستقل توسط مهندسین مجرب خود تولید و به بازار ارائه می دهد. که درذیل به شرح کامل هریک میپردازیم:

۱ – نوین سنگ کیمیا

این شرکت علاوه بر تولید انواع سنگ های مصنوعی ، نسبت به برگزاری دوره های تخصصی  انتقال تکنولوژی و آموزش تولید سنگ مصنوعی اقدام می نماید  که بنا به درخواست متقاضی ،  در محل کارخانه متقاضی و یا مرکز آموزش شرکت انجام می پذیرد

۲ – نوین صنعت کیمیا

این مجموعه  با استفاده از توان مهندسی بالا و استفاده از تکنولوژی روز دنیا ، در زمینه طراحی و ساخت انواع  میکسر ها و میز های ویبره  فعال می باشد . و همچنین با تکیه بر دانش فنی و تجارب مهندسین خود  نسبت به طراحی و ساخت  ماشین آلات خط تولید سنگ مصنوعی طبق سفارشات مشتریان اقدام می نماید .

۳- قالب های صنعتی کیمیا

این مجموعه یکی از واحد های بسیار فعال و پویای گروه صنعتی کیمیا می باشد که در زمیه طراحی و تولید انواع قالبهای مخصوص سنگ های مصنوعی اقدام نماید. این شرکت با تیم طراحی قوی نسبت به خلق طراحهای جدید  در سنگ های کف ونما وهمچنین هماهنگ با فرهنگ اصیل ایرانی توانسته است طیف وسیعی از نیازهای مشتریان را مرتفع نماید.

گروه صنعتی کیمیا با توکل بر ایزدمنان و همکاری شما صنعتگران محترم فعال در عرصه ساخت وساز امیدواراست تا گامهای بلندی در پیشبرد صنعت کشور بردارد.

درباره ما

درباره ما درباره ما

گروه صنعتی کیمیا با ۱۸ سال فعالیت درعرصه ی تحقیق وتولید صنعتی توانسته است گامهای بلندی در پیشبرد صنعت کشوربرداشته و صنعت کشور را با تکنولوژی وماشین آلات مختلف روز دنیا آشنا سازد.این مجموعه با هدف تحقیق و توسعه دانش فنی وگسترش روز افزون علم وفن آوری نسبت به ایجاد گروه صنعتی کیمیا همت گمارد وتوانست در صنعت های ماشین سازی وقالب سازی وسنگ های مصنوعی فعالیت نموده وتجارب زیادی به دست آورد. گروه صنعتی کیمیا در حال حاضر دارای سه واحد تولیدی با نام های: ۱- نوین سنگ کیمیا ۲- نوین صنعت کیمیا ۳- قالب های صنعتی کیمیا هر سه مجموعه در زمینه تکنولوژی تولید سنگ مصنوعی فعالیت دارند وتنها شرکتی است که تمامی مراحل تولید سنگ های مصنوعی اعم از دانش فنی وانتقال تکنولوژی ، ماشین آلات مربوط به خط تولید، قالبهای مخصوص سنگ مصنوعی و رزین مورد نیازاین فن آوری را به صورت مستقل توسط مهندسین مجرب خود تولید و به بازار ارائه می دهد. که درذیل به شرح کامل هریک میپردازیم: ۱ – نوین سنگ کیمیا این شرکت علاوه بر تولید انواع سنگ های مصنوعی ، نسبت به برگزاری دوره های تخصصی انتقال تکنولوژی و آموزش تولید سنگ مصنوعی اقدام می نماید که بنا به درخواست متقاضی ، در محل کارخانه متقاضی و یا مرکز آموزش شرکت انجام می پذیرد ۲ – نوین صنعت کیمیا این مجموعه با استفاده از توان مهندسی بالا و استفاده از تکنولوژی روز دنیا ، در زمینه طراحی و ساخت انواع میکسر ها و میز های ویبره فعال می باشد . و همچنین با تکیه بر دانش فنی و تجارب مهندسین خود نسبت به طراحی و ساخت ماشین آلات خط تولید سنگ مصنوعی طبق سفارشات مشتریان اقدام می نماید . ۳- قالب های صنعتی کیمیا این مجموعه یکی از واحد های بسیار فعال و پویای گروه صنعتی کیمیا می باشد که در زمیه طراحی و تولید انواع قالبهای مخصوص سنگ های مصنوعی اقدام نماید. این شرکت با تیم طراحی قوی نسبت به خلق طراحهای جدید در سنگ های کف ونما وهمچنین هماهنگ با فرهنگ اصیل ایرانی توانسته است طیف وسیعی از نیازهای مشتریان را مرتفع نماید. گروه صنعتی کیمیا با توکل بر ایزدمنان و همکاری شما صنعتگران محترم فعال در عرصه ساخت وساز امیدواراست تا گامهای بلندی در پیشبرد صنعت کشور بردارد.

گروه صنعتی کیمیا با ۱۸ سال فعالیت درعرصه ی تحقیق وتولید صنعتی توانسته است گامهای بلندی در پیشبرد صنعت کشوربرداشته و صنعت کشور را با تکنولوژی وماشین آلات مختلف روز دنیا آشنا سازد.این مجموعه با هدف تحقیق و توسعه دانش فنی وگسترش روز افزون علم وفن آوری نسبت به ایجاد گروه صنعتی کیمیا همت گمارد وتوانست در صنعت های ماشین سازی وقالب سازی وسنگ های مصنوعی فعالیت نموده وتجارب زیادی به دست آورد. گروه صنعتی کیمیا در حال حاضر دارای سه واحد تولیدی با نام های: ۱- نوین سنگ کیمیا ۲- نوین صنعت کیمیا ۳- قالب های صنعتی کیمیا هر سه مجموعه در زمینه تکنولوژی تولید سنگ مصنوعی فعالیت دارند وتنها شرکتی است که تمامی مراحل تولید سنگ های مصنوعی اعم از دانش فنی وانتقال تکنولوژی ، ماشین آلات مربوط به خط تولید، قالبهای مخصوص سنگ مصنوعی و رزین مورد نیازاین فن آوری را به صورت مستقل توسط مهندسین مجرب خود تولید و به بازار ارائه می دهد. که درذیل به شرح کامل هریک میپردازیم: ۱ – نوین سنگ کیمیا این شرکت علاوه بر تولید انواع سنگ های مصنوعی ، نسبت به برگزاری دوره های تخصصی انتقال تکنولوژی و آموزش تولید سنگ مصنوعی اقدام می نماید که بنا به درخواست متقاضی ، در محل کارخانه متقاضی و یا مرکز آموزش شرکت انجام می پذیرد ۲ – نوین صنعت کیمیا این مجموعه با استفاده از توان مهندسی بالا و استفاده از تکنولوژی روز دنیا ، در زمینه طراحی و ساخت انواع میکسر ها و میز های ویبره فعال می باشد . و همچنین با تکیه بر دانش فنی و تجارب مهندسین خود نسبت به طراحی و ساخت ماشین آلات خط تولید سنگ مصنوعی طبق سفارشات مشتریان اقدام می نماید . ۳- قالب های صنعتی کیمیا این مجموعه یکی از واحد های بسیار فعال و پویای گروه صنعتی کیمیا می باشد که در زمیه طراحی و تولید انواع قالبهای مخصوص سنگ های مصنوعی اقدام نماید. این شرکت با تیم طراحی قوی نسبت به خلق طراحهای جدید در سنگ های کف ونما وهمچنین هماهنگ با فرهنگ اصیل ایرانی توانسته است طیف وسیعی از نیازهای مشتریان را مرتفع نماید. گروه صنعتی کیمیا با توکل بر ایزدمنان و همکاری شما صنعتگران محترم فعال در عرصه ساخت وساز امیدواراست تا گامهای بلندی در پیشبرد صنعت کشور بردارد.

گروه صنعتی کیمیا با ۱۸ سال فعالیت درعرصه ی تحقیق وتولید صنعتی توانسته است گامهای بلندی در پیشبرد صنعت کشوربرداشته و صنعت کشور را با تکنولوژی وماشین آلات مختلف روز دنیا آشنا سازد.این مجموعه با هدف تحقیق و توسعه دانش فنی وگسترش روز افزون علم وفن آوری نسبت به ایجاد گروه صنعتی کیمیا همت گمارد وتوانست در صنعت های ماشین سازی وقالب سازی وسنگ های مصنوعی فعالیت نموده وتجارب زیادی به دست آورد. گروه صنعتی کیمیا در حال حاضر دارای سه واحد تولیدی با نام های: ۱- نوین سنگ کیمیا ۲- نوین صنعت کیمیا ۳- قالب های صنعتی کیمیا هر سه مجموعه در زمینه تکنولوژی تولید سنگ مصنوعی فعالیت دارند وتنها شرکتی است که تمامی مراحل تولید سنگ های مصنوعی اعم از دانش فنی وانتقال تکنولوژی ، ماشین آلات مربوط به خط تولید، قالبهای مخصوص سنگ مصنوعی و رزین مورد نیازاین فن آوری را به صورت مستقل توسط مهندسین مجرب خود تولید و به بازار ارائه می دهد. که درذیل به شرح کامل هریک میپردازیم: ۱ – نوین سنگ کیمیا این شرکت علاوه بر تولید انواع سنگ های مصنوعی ، نسبت به برگزاری دوره های تخصصی انتقال تکنولوژی و آموزش تولید سنگ مصنوعی اقدام می نماید که بنا به درخواست متقاضی ، در محل کارخانه متقاضی و یا مرکز آموزش شرکت انجام می پذیرد ۲ – نوین صنعت کیمیا این مجموعه با استفاده از توان مهندسی بالا و استفاده از تکنولوژی روز دنیا ، در زمینه طراحی و ساخت انواع میکسر ها و میز های ویبره فعال می باشد . و همچنین با تکیه بر دانش فنی و تجارب مهندسین خود نسبت به طراحی و ساخت ماشین آلات خط تولید سنگ مصنوعی طبق سفارشات مشتریان اقدام می نماید . ۳- قالب های صنعتی کیمیا این مجموعه یکی از واحد های بسیار فعال و پویای گروه صنعتی کیمیا می باشد که در زمیه طراحی و تولید انواع قالبهای مخصوص سنگ های مصنوعی اقدام نماید. این شرکت با تیم طراحی قوی نسبت به خلق طراحهای جدید در سنگ های کف ونما وهمچنین هماهنگ با فرهنگ اصیل ایرانی توانسته است طیف وسیعی از نیازهای مشتریان را مرتفع نماید. گروه صنعتی کیمیا با توکل بر ایزدمنان و همکاری شما صنعتگران محترم فعال در عرصه ساخت وساز امیدواراست تا گامهای بلندی در پیشبرد صنعت کشور بردارد.

گروه صنعتی کیمیا با ۱۸ سال فعالیت درعرصه ی تحقیق وتولید صنعتی توانسته است گامهای بلندی در پیشبرد صنعت کشوربرداشته و صنعت کشور را با تکنولوژی وماشین آلات مختلف روز دنیا آشنا سازد.این مجموعه با هدف تحقیق و توسعه دانش فنی وگسترش روز افزون علم وفن آوری نسبت به ایجاد گروه صنعتی کیمیا همت گمارد وتوانست در صنعت های ماشین سازی وقالب سازی وسنگ های مصنوعی فعالیت نموده وتجارب زیادی به دست آورد. گروه صنعتی کیمیا در حال حاضر دارای سه واحد تولیدی با نام های: ۱- نوین سنگ کیمیا ۲- نوین صنعت کیمیا ۳- قالب های صنعتی کیمیا هر سه مجموعه در زمینه تکنولوژی تولید سنگ مصنوعی فعالیت دارند وتنها شرکتی است که تمامی مراحل تولید سنگ های مصنوعی اعم از دانش فنی وانتقال تکنولوژی ، ماشین آلات مربوط به خط تولید، قالبهای مخصوص سنگ مصنوعی و رزین مورد نیازاین فن آوری را به صورت مستقل توسط مهندسین مجرب خود تولید و به بازار ارائه می دهد. که درذیل به شرح کامل هریک میپردازیم: ۱ – نوین سنگ کیمیا این شرکت علاوه بر تولید انواع سنگ های مصنوعی ، نسبت به برگزاری دوره های تخصصی انتقال تکنولوژی و آموزش تولید سنگ مصنوعی اقدام می نماید که بنا به درخواست متقاضی ، در محل کارخانه متقاضی و یا مرکز آموزش شرکت انجام می پذیرد ۲ – نوین صنعت کیمیا این مجموعه با استفاده از توان مهندسی بالا و استفاده از تکنولوژی روز دنیا ، در زمینه طراحی و ساخت انواع میکسر ها و میز های ویبره فعال می باشد . و همچنین با تکیه بر دانش فنی و تجارب مهندسین خود نسبت به طراحی و ساخت ماشین آلات خط تولید سنگ مصنوعی طبق سفارشات مشتریان اقدام می نماید . ۳- قالب های صنعتی کیمیا این مجموعه یکی از واحد های بسیار فعال و پویای گروه صنعتی کیمیا می باشد که در زمیه طراحی و تولید انواع قالبهای مخصوص سنگ های مصنوعی اقدام نماید. این شرکت با تیم طراحی قوی نسبت به خلق طراحهای جدید در سنگ های کف ونما وهمچنین هماهنگ با فرهنگ اصیل ایرانی توانسته است طیف وسیعی از نیازهای مشتریان را مرتفع نماید. گروه صنعتی کیمیا با توکل بر ایزدمنان و همکاری شما صنعتگران محترم فعال در عرصه ساخت وساز امیدواراست تا گامهای بلندی در پیشبرد صنعت کشور بردارد.

گروه صنعتی کیمیا با ۱۸ سال فعالیت درعرصه ی تحقیق وتولید صنعتی توانسته است گامهای بلندی در پیشبرد صنعت کشوربرداشته و صنعت کشور را با تکنولوژی وماشین آلات مختلف روز دنیا آشنا سازد.این مجموعه با هدف تحقیق و توسعه دانش فنی وگسترش روز افزون علم وفن آوری نسبت به ایجاد گروه صنعتی کیمیا همت گمارد وتوانست در صنعت های ماشین سازی وقالب سازی وسنگ های مصنوعی فعالیت نموده وتجارب زیادی به دست آورد. گروه صنعتی کیمیا در حال حاضر دارای سه واحد تولیدی با نام های: ۱- نوین سنگ کیمیا ۲- نوین صنعت کیمیا ۳- قالب های صنعتی کیمیا هر سه مجموعه در زمینه تکنولوژی تولید سنگ مصنوعی فعالیت دارند وتنها شرکتی است که تمامی مراحل تولید سنگ های مصنوعی اعم از دانش فنی وانتقال تکنولوژی ، ماشین آلات مربوط به خط تولید، قالبهای مخصوص سنگ مصنوعی و رزین مورد نیازاین فن آوری را به صورت مستقل توسط مهندسین مجرب خود تولید و به بازار ارائه می دهد. که درذیل به شرح کامل هریک میپردازیم: ۱ – نوین سنگ کیمیا این شرکت علاوه بر تولید انواع سنگ های مصنوعی ، نسبت به برگزاری دوره های تخصصی انتقال تکنولوژی و آموزش تولید سنگ مصنوعی اقدام می نماید که بنا به درخواست متقاضی ، در محل کارخانه متقاضی و یا مرکز آموزش شرکت انجام می پذیرد ۲ – نوین صنعت کیمیا این مجموعه با استفاده از توان مهندسی بالا و استفاده از تکنولوژی روز دنیا ، در زمینه طراحی و ساخت انواع میکسر ها و میز های ویبره فعال می باشد . و همچنین با تکیه بر دانش فنی و تجارب مهندسین خود نسبت به طراحی و ساخت ماشین آلات خط تولید سنگ مصنوعی طبق سفارشات مشتریان اقدام می نماید . ۳- قالب های صنعتی کیمیا این مجموعه یکی از واحد های بسیار فعال و پویای گروه صنعتی کیمیا می باشد که در زمیه طراحی و تولید انواع قالبهای مخصوص سنگ های مصنوعی اقدام نماید. این شرکت با تیم طراحی قوی نسبت به خلق طراحهای جدید در سنگ های کف ونما وهمچنین هماهنگ با فرهنگ اصیل ایرانی توانسته است طیف وسیعی از نیازهای مشتریان را مرتفع نماید. گروه صنعتی کیمیا با توکل بر ایزدمنان و همکاری شما صنعتگران محترم فعال در عرصه ساخت وساز امیدواراست تا گامهای بلندی در پیشبرد صنعت کشور بردارد.

گروه صنعتی کیمیا با ۱۸ سال فعالیت درعرصه ی تحقیق وتولید صنعتی توانسته است گامهای بلندی در پیشبرد صنعت کشوربرداشته و صنعت کشور را با تکنولوژی وماشین آلات مختلف روز دنیا آشنا سازد.این مجموعه با هدف تحقیق و توسعه دانش فنی وگسترش روز افزون علم وفن آوری نسبت به ایجاد گروه صنعتی کیمیا همت گمارد وتوانست در صنعت های ماشین سازی وقالب سازی وسنگ های مصنوعی فعالیت نموده وتجارب زیادی به دست آورد. گروه صنعتی کیمیا در حال حاضر دارای سه واحد تولیدی با نام های: ۱- نوین سنگ کیمیا ۲- نوین صنعت کیمیا ۳- قالب های صنعتی کیمیا هر سه مجموعه در زمینه تکنولوژی تولید سنگ مصنوعی فعالیت دارند وتنها شرکتی است که تمامی مراحل تولید سنگ های مصنوعی اعم از دانش فنی وانتقال تکنولوژی ، ماشین آلات مربوط به خط تولید، قالبهای مخصوص سنگ مصنوعی و رزین مورد نیازاین فن آوری را به صورت مستقل توسط مهندسین مجرب خود تولید و به بازار ارائه می دهد. که درذیل به شرح کامل هریک میپردازیم: ۱ – نوین سنگ کیمیا این شرکت علاوه بر تولید انواع سنگ های مصنوعی ، نسبت به برگزاری دوره های تخصصی انتقال تکنولوژی و آموزش تولید سنگ مصنوعی اقدام می نماید که بنا به درخواست متقاضی ، در محل کارخانه متقاضی و یا مرکز آموزش شرکت انجام می پذیرد ۲ – نوین صنعت کیمیا این مجموعه با استفاده از توان مهندسی بالا و استفاده از تکنولوژی روز دنیا ، در زمینه طراحی و ساخت انواع میکسر ها و میز های ویبره فعال می باشد . و همچنین با تکیه بر دانش فنی و تجارب مهندسین خود نسبت به طراحی و ساخت ماشین آلات خط تولید سنگ مصنوعی طبق سفارشات مشتریان اقدام می نماید . ۳- قالب های صنعتی کیمیا این مجموعه یکی از واحد های بسیار فعال و پویای گروه صنعتی کیمیا می باشد که در زمیه طراحی و تولید انواع قالبهای مخصوص سنگ های مصنوعی اقدام نماید. این شرکت با تیم طراحی قوی نسبت به خلق طراحهای جدید در سنگ های کف ونما وهمچنین هماهنگ با فرهنگ اصیل ایرانی توانسته است طیف وسیعی از نیازهای مشتریان را مرتفع نماید. گروه صنعتی کیمیا با توکل بر ایزدمنان و همکاری شما صنعتگران محترم فعال در عرصه ساخت وساز امیدواراست تا گامهای بلندی در پیشبرد صنعت کشور بردارد.

درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما درباره ما